Smartsuperfood
Create an Account
13.12.2021

Официални правила за участие в игра “ Giveaway“

Организатори на Играта са  Smart Super Food 

Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 20.12.2021 до 28.12.2021 г., включително.

Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие

Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

Награда e ваучер.

Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта  и да притежава валиден профил в платформата Facebook или INSTAGRAM

6.2. в срока на Играта да са последвали профила на  Smart Super Food и Биляна Йотовска

6.3. в срока на Играта да отбележат двама свои приятели в коментар на страницата

6.4. в срока на Играта да коментират с отговор на въпрос в страницата

6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се изберe печеливш

6.6. Печеливш Участниk ще бъдe обявен на страницата  в срок до __30_ дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след като обаждане от Организатора,

6.7. Наградaта ще бъде доставена от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора .след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат , приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  FACEBOOK/INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите.

Правилно хранене
14.04.2022

Правилно хранене и спортът представляват две неразделни части от едно цяло.

Едното допълва другото и тези два компонента винаги работят заедно. Те не работят поотделно: ако се храните правилно, прекарвайки по-голямата част от времето си в седнало и малоподвижно състояние, тогава може да отслабнете, но няма да постигнете стегната, красива форма на тялото.

По същия начин, интензивното спортуване, съчетано с хаотично, нередовно и неумерено хранене, могат да доведат не само до загуба на форма, но дори и до по-сериозни нездравословни състояния на тялото.

Спортуването трябва да се извършва на фона на добре балансирано правилно хранене

Това е важно, защото интензивната физическа активност създава повишена нужда от хранителни вещества в организма. Особено това се отнася за протеините, които са основният градивен елемент на мускулната маса. Без да получавате достатъчно количество протеин, Вие не само няма да можете да увеличите обема на мускулната маса, но и да тренирате пълноценно. Просто няма да имате достатъчно сила, за да изпълните необходимия брой повторения на упражненията, а именно с усилие в тренировките може да получите видим резултат.

И така, за успешната комбинация – спорт и правилно хранене е изключително от значение балансът на протеини, мазнини и въглехидрати.

Докато тренирате, нито едно от тези основни хранителни вещества не бива да се изключва от диетата, единствено количеството им трябва да се коригира според поставените от Вас цели.

Ако целта Ви е да отслабнете, препоръчително е да спазвате следното съотношение на белтъци-мазнини-въглехидрати:

 • протеини – 30%;
 • мазнини – 20%;
 • сложни въглехидрати – 50%.
 • За да натрупате мускулна маса:
 • протеини – 30%;
 • мазнини – 20%;
 • въглехидрати – 50%.

За ефективно възстановяване, което ще доведе до растеж на мускулите, са необходими въглехидрати. Следователно в диетата Ви трябва да присъстват много от тях. Също така в диетата на спортистите трябва да присъстват фибри и витамини. Най-често тези хранителни вещества могат да бъдат набавени от зеленчуците и плодовете. Не забравяме и за правилния режим на пиене на вода – поне 2 литра чиста вода на ден и принципа на хранене, когато интервалът от време между храненията е не повече от 3 часа. Това е много важно.

Как да спортуваме и как да се храним?

Във фитнес залата, с помощта на опитен треньор, Вие можете да изберете оптимална програма за физическа активност, подходяща за Вас, в зависимост от това, какъв искате да е желания резултат. Вашият инструктор може да Ви помогне да създадете ежедневна диета, която ще е според Вашите тренировки и физически натоварвания.

Например, ако искате да отслабнете, ще Ви бъдат предложени различни комбинации от кардио-тренировки и силови тренировки, както и нисковъглехидратна диета.

Ще получите списък на храните, с които е добре да се храните и разпределението на протеините, мазнините и въглехидратите в различните ястия.

13.03.2022


Официални правила за участие в игра “ Giveaway“

Организатори на Играта са  Smart Super Food 

Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 13.03.2022 до 27.03.2022 г., включително.

Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие

Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

Награда e ваучер.

Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM

6.2. в срока на Играта да са последвали профила на  Smart Super Food и Дора Сивкова

6.3. в срока на Играта да отбележат свои приятел/и в коментар

6.4. в срока на Играта да коментират с отговор на въпрос

6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се изберe печеливш

6.6. Печеливш Участниk ще бъдe обявен на страницата  в срок до __30_ дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след като обаждане от Организатора,

6.7. Наградaта ще бъде доставена от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора .след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат , приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  FACEBOOK/INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите

Cranberry Maxfiber
16.03.2021

Cranberry MAXFIBER Безглутенови Сирники

 • 2 с.л Smartsuperfood Mix7 Cranberry MAXFIBER
 • 130 г извара (около 4 супени лъжици с връх)
 • 35 г оризово брашно (около 4 непълни супени лъжици)
 • 1 яйце
 • 1 сл зехтин или кокосово масло
 • 1 ч.л. есенция ванилия
spirulina
06.03.2021

Фитонутриенти в състава на спирулината

Фикоцианинът – пигмент, подпомагащ детокс функциите на черния дроб и проявяващ мощна антиоксидантна активност. Противодейства на свободните радикали и инхибира производството на възпалителни сигнални молекули. Хлорофил – пигментът, на който се дължи наситено зеления цвят на спирулина. Има има силно детоксикиращи свойства. Комбинира се добре със специални диети за отслабване и очистване на тялото от токсини. Терапията с хлорофил се препоръчва и с цел елиминиране на тежки метали от тялото, включително арсен, живак, кадмий и др. Протеини – Около 50-70% от състава на спирулина се състои от протеин. Спирулината включва пълен набор от есенциални (тялото не е в състояние да ги направи) и неесенциални (тялото може да направи тези) аминокиселини, необходими за производството на протеинови молекули.

Въглехидрати – Съставляват приблизително 15-25% от състава на спирулина.

Нуклеинови киселини – съставляват 5% от състава й. Имат изключително значение за производството на ДНК и РНК.

Витамини и минерали Бета-каротин – предшественик на витамин А, полезен за кожата, очите и имунната система.

Желязо – подпомага профилактиката на анемия при рисковите групи с дефицит на желязо.

Витамини К1 и К2 – поддържат правилното кръвосъсирване и укрепват костите.

Калций – заздравява костите и зъбите, подпомага сърдечната дейност и нормалното състояние на скелетните мускули.

Магнезий – участва в над 350 биохимични реакции. Регулира сърдечния ритъм и намалява мускулните спазми.

Цинк – важен за здравето на кожата, имунната система, репродуктивното здраве.

Калий – основен електролит, поддържащ комуникацията между клетките и редица процеси в тялото.

Витамини от група В – поддържат нормалната функция на нервната система, сърдечно-съдовата система и мозъка. Приемът на висококачествен екстракт от спирулина осигурява до 60% от препоръчителните дневни количества B12 – витаминът, който често липсва при вегетарианците.

Фолиева киселина – подпомага нормалното състояние на нервната система и осигурява ползи за бременните жени. Намалява риска от вродени дефекти на невралната тръба.

Гама-линоленова киселина (GLA) – мастна киселина с мощни противовъзпалителни свойства. Има хормонорегулиращо действие и намалява проявите на акне, екзема псориазис и други кожни проблеми.

Спирулина осигурява широк спектър ползи.

Тя е универсално естествено средство за укрепване на имунитета, увеличаване на енергията и поддържане на организма в оптимално добро здраве.

Спирулина подпомага образуването на антитела и производството на бели кръвни клетки. Приемът й през студените месеци от годината намалява риска от простуда и грип, ускорява възстановяването при вече развили се инфекции и увеличава тонуса.

Срещу алергии  – В изследване от 2005 година, публикувано в Журнал за лечебни храни, се посочва, че високите дози спирулина потискат алергичните реакции, особено в случаите на алергичен ринит.

Алергичният ринит се характеризира с възпаление в носните канали, задействащо се от алергени в околната среда (прашец, животински косми и др.).

Спирулина е популярно алтернативно средство за облекчаване симптомите на алергичен ринит, което потиска реакцията на клетките спрямо алергените и облекчава симптоматиката. Спирулина е ефективна и при анемия – увеличава съдържанието на хемоглобин в червените кръвни клетки, а в комбинация с витамин В12 насърчава производството на червени кръвни клетки. Благодарение на високото съдържание на хлорофил и фикоцианин, има пречистващо кръвта действие.

Много от съдържащите се в спирулина нутриенти насърчават детоксикацията на тялото от химикали, тежки метали и други токсини. Терапията със синьо-зеленото водорасло е подходяща при работа с радиоактивни вещества, начин на живот, свързан с често излагане на ултравиолетова радиация, тютюнопушене и други фактори, предполагащи висок риск за здравето.

hemp seeds background with wooden spoon
06.03.2021

Био производство на конопено семе

Конопено семе, коeто влагаме в нашите продукти са био производство, а след процеса им на белене са пречистени на 95%, което означава много малко наличие на остатъци от обвивката и богато съдържание на протеин и омега мастни киселини.

Те са изключително добър избор в здравословния режим на хранене. Известни са с високото си съдържание на неразтворими и разтворими фибри, богати са на гама-линоленова киселина (GLA) и предлагат здравословен баланс на омега-3 и омега-6 мастни киселини.

Проучване от 2016 г. разкрива, че GLA има много силни противовъзпалителни свойства, „голям потенциал за овладяване на възпалителните процеси,подобряване на признаците и симптомите на определени възпалителни заболявания“.

Конопеното семе съдържа омега

Конопените семена съдържат перфектното съотношение 3 към 1 омега-6 към омега-3 мастни киселини. А това се счита за оптималното съотношение за добро здраве на сърцето и мозъка.

Това съотношение е трудно за постигне, тъй като повечето храни съдържат твърде много омега-6 мастни киселини (растителното масло). И не достатъчно омега-3 мастни киселини ( сьомгата и друга диво уловена риба). Конопените семена съдържат и много хранителни вещества, включително минерали (като магнезий, калций, желязо и цинк), както и витамини.

Високото съдържание на 20% разтворими и 80% неразтворими фибри в целите конопени семена. Подпомагат храносмилането, като същевременно спомага за понижаване на лошия холестерол и подобряване на здравето на сърцето. Неразтворимите фибри в конопените семена от друга страна са свързани с по-нисък риск от диабет.

carb 2
11.02.2021

Какво представляват въглехидратите?

В тялото въглехидратите се разграждат до глюкоза (захар), за да бъдат усвоени като източник на енергия за мозъка и мускулната функция. На кратко – въглехидратите са основният източник на енергия в организма. Подобно на това, че колата работи с бензин, телата ни работят предимно с въглехидрати. Въглехидратите са един от трите макроелемента, заедно с протеините и мазнините и са съставени от захар, нишесте и фибри.

Всъщност всяка храна, съставена от захар, нишесте или фибри, се счита за въглехидрат и това включва всичко – от плодове и зеленчуци до картофи и зърнени храни. Структурно казано, въглехидратите могат да бъдат разделени на две отделни категории; прости и сложни.

Видове въглехидрати

Сложните въглехидрати са тези, съставени от две или повече захарни молекули, докато простите въглехидрати са съставени от две или по-малко захарни молекули. Всички въглехидрати, независимо от формата, в която ги консумираме, било то картофи или бяла захар, се усвояват в прости захари, преди да се усвоят в храносмилателния ни тракт.

Сложните въглехидрати са по-сложни, защото се състоят от по-големи захарни молекули, които се разграждат в храносмилателния тракт и следователно отнемат повече време, за да достигнат до кръвта ни. Простите захари вече са в основния си формат (глюкоза) и следователно могат да се абсорбират много бързо в кръвта.

Начинът, по който въглехидратите реагират в организма, силно зависи от техния състав. Въглехидратите се състоят от захари, нишестета и фибри, но количеството им в храната определя колко полезни (или безполезни) са те. И така, как да разберем кое кое е?

Нека разгледаме по-задълбочено сложните срещу простите въглехидрати.

Прости въглехидрати

Примери: Плодове, плодови сокове, мед, кленов сироп, млечни продукти, бяла захар Простите въглехидрати съдържат само 1 или 2 молекули захар. Най-простата форма на захарта е глюкозата, която е и основният източник на енергия в тялото ни.

Други прости форми на захарта включват фруктоза и галактоза. Когато се комбинират, тези захари могат да създадат други форми на прости въглехидрати като захароза (глюкоза + фруктоза), намираща се в трапезната захар, или лактоза (глюкоза + галактоза), открива се в млякото.

Примерите за натурални форми на простите въглехидрати включват плодове, мед и кленов сироп. В допълнение, към тези натурални прости въглехидрати, можете да намерите и прости въглехидрати в рафинирани форми като сладкиши, бонбони, сладкиши, десерти или десерти, приготвени с бяла захар.

Въпреки че всички тези храни съдържат прости въглехидрати, рафинираните версии не съдържат витамини или минерали, нито фибри, които да забавят храносмилането.

Нишестени сложни въглехидрати

Примери: Картофи, ориз, зърнени храни, боб, леща Нишестените въглехидрати са въглехидрати, изградени от дълги вериги захари и повече нишесте от обикновените въглехидрати. Общите източници на нишестени сложни въглехидрати включват; овесени ядки, картофи, ориз, зърнени храни, боб и леща.

Нишестените сложни въглехидрати в крайна сметка се разграждат до глюкоза в тялото и следователно могат да служат като добър източник на енергия. В сравнение с простите въглехидрати, нишестените въглехидрати се усвояват по-дълго и следователно тяхното енергийно освобождаване е по-бавно.

Въпреки това, един от основните проблеми при тези видове въглехидрати не е, че те са с високо съдържание на нишесте, а по-скоро, че те обикновено се намират в рафинирани зърнени форми като бял хляб, крекери, юфка и сладкиши.

Влакнести комплексни въглехидрати

Примери: Повечето зеленчуци Влакнестите сложни въглехидрати включват повечето видове зеленчуци и както подсказва името, са богати източници на фибри. Фибрите са несмилаеми въглехидрати и са структурният материал в листата, стъблата и корените на растенията, така че се намират най-вече в зеленчуците.

Някои нишестени въглехидрати, като картофи и тикви, също съдържат фибри, но те не са основния им състав и следователно не попадат в тази категория.

За разлика от нишестето, фибрите имат малък ефект върху кръвната захар, така че влакнестите въглехидрати всъщност могат да помогнат за забавяне на абсорбцията на нишесте в кръвта, като ви помагат да паднете пълноценно и също така помагат за здравословното храносмилане.

Примерите за влакнести сложни въглехидрати включват; броколи, брюкселско зеле, зеле, моркови, карфиол, целина, краставица, маруля, гъби и др … Така че, що се отнася до въглехидратите, простото правило е, че колкото по-преработен или рафиниран е един въглехидрат, толкова по-лошо е за вас.

Не всички прости въглехидрати са „лоши“, а нишестените въглехидрати са „добри“. По-скоро форматът, видът и количеството, в което ги консумираме, ги прави идеален избор или не.

И така, какви видове въглехидрати трябва да ядете?

Ето няколко прости насоки, които трябва да имате предвид, когато става въпрос за въглехидрати:

 • Яжте по-сложни въглехидрати (зеленчуци / бобови растения / зърнени храни).
 • Яжте повече влакнести въглехидрати (зеленчуци), вместо нишестени въглехидрати (зърнени култури / бобови растения).

Фокусирайте се върху пълнозърнестите храни в целия им формат. (Ориз / овес) и ограничете тези, направени от брашно (юфка / бисквити).

Не забравяйте, че въглехидратите не са нездравословни. Те просто трябва да се консумират в най-естествения им вид и в разумни количества.

Целта е просто да запазите резервоара си за гориво пропорционален на нивото на активност.

натрупване на излишни килограми
09.02.2021

Причини при натрупване на излишни килограми

Липсата на движение, стреса и неправилното хранене, неминуемо водят до натрупване на излишни килограми. Има начини да отслабнете безопасно, без да причинявате стрес на организма си. Препоръчителната загуба е от 1 до 2 кг на седмица, като тя е и най-ефективна, за дългосрочно поддържане на желаните килограми. Въпреки това, много планове за хранене ни оставят гладни или неудовлетворени.

Това са основните причини, които ни затрудняват да се придържаме към здравословен хранителен режим. Ето няколко начина за отслабване, базирани на здравословно и пълноценно хранене. Те имат за цел да намалят апетита ви, а същевременно подобряват и метаболизма ви.

Първо правило – закуската е задължителна!

Яжте високо протеинова закуска. Киселото мляко е протеин, съдържащ всички незаменими аминокиселини, в комбинация със Superfood Mix 7, получавате пълноценна закуска, богата на фибри, фитонутриенти (Spirulina DETOX Superfood Mix 7), витамини и минерали, която ще ви даде необходимата енергия и ще ви засити за дълъг период от време. Богатият на фибри Cranberry MAXFIBER, създава усещане за ситост и предотвратява преяждането. Яденето на високо протеинова закуска от своя страна, също спомага за намаляване на апетита и приема на калории през целия ден.

Има още един плюс – закуската се приготвя за 3 минути, което позволява изключително бързо изграждане на навик.

Друга важна стъпка в процеса е да намалите рафинираните въглехидрати. Един от начините за сравнително бързо отслабване е намаляването на захарите, нишестето или простите въглехидрати изцяло. Яжте протеини, мазнини и зеленчуци. Всяко едно от вашите хранения трябва да включва: източник на протеин източник на мазнини, зеленчуци и малка част сложни въглехидрати, като пълнозърнести храни.

Яденето на определено количество протеин е от съществено значение за запазване на вашето здраве и мускулна маса, докато отслабвате. Фактите сочат, че приемът на протеини може да подобри кардиометаболитните рискови фактори, апетита и телесното тегло.

Ето как да определите колко трябва да ядете, без да ядете твърде много

Много фактори определят вашите специфични нужди, но като цяло средностатистически, един мъж се нуждае от 56–91 грама на ден, а жена около 46–75 грама. Хората с режим на хранене с по-високо съдържание на протеини ядат 441 калории по-малко на ден. Здравословните източници на протеини включват: месо: говеждо, пилешко, свинско и агнешко риба и морски дарове: сьомга, пъстърва и скариди. яйца: цели яйца с жълтъка, растителни протеини: боб, бобови растения, киноа, темпе и тофу. Нисковъглехидратни и листни зелени зеленчуци.

Не се страхувайте да добавите в чинията си листни зелени зеленчуци. Те са пълни с хранителни вещества и можете да ядете много големи количества, без да увеличавате значително калориите и въглехидратите. Зеленчуци, които да включите за нисковъглехидратни или нискокалорични планове за хранене: броколи карфиол спанак домати кейл брюкселско зеле, зеле, маруля краставица.

Здравословни мазнини без натрупване на излишни килограми

Не се страхувайте да ядете мазнини. Вашето тяло все още се нуждае от здравословни мазнини, без значение какъв хранителен план сте избрали. Зехтинът и маслото от авокадо са чудесен избор, който да добавите в плана си за хранене. Други мазнини като масло и кокосово масло трябва да се използват само умерено поради по-високото им съдържание на наситени мазнини. Избягвайте сладки напитки и плодови сокове. Празните калории от захар не са полезни за тялото ви и могат да попречат на загубата на тегло. Пийте вода преди хранене.

Пиенето на вода преди хранене намалява приема на калории и може да бъде ефективно за управление на теглото. Изберете храни, благоприятни за отслабване Някои храни са по-добри за отслабване от други. Ето списък на здравословните храни, подходящи за загуба на тегло. Яжте разтворими фибри. Superfood mix 7 Cranberry MAXFIBER е изключително подходящи за ежедневна употреба.

Разтворимите фибри могат да подпомогнат значително загубата на теглото. Яжте бавно. Храненето бързо може да доведе до наддаване на тегло с течение на времето, докато яденето бавно ви кара да се чувствате по-сити и повишава намаляващите теглото хормони.

Качествен сън! Сънят е важен по много причини, а лошият сън е един от най-големите рискови фактори за наддаване на тегло.

годжи бери
26.01.2021

Хималайски годжи плодове

Годжи бери в състава на Superfood миксовете ни е в смлян вид, но истинският му размер е 280 бр. в 50 г, което означава че плодчетата са едри, качествени и пълни с хранителни вещества.

Също важен показател за годжи бери е районът, в който е произведено, нашият избор е Хималайския. Хималайските годжи плодове се наричат ​​още тибетски годжи плодове и статутът им на „суперплод“ се основава на твърденията за техните ползи за различни органи на тялото.

Богатите на хранителни вещества хималайски годжи плодове ни осигуряват повече витамин С от портокалите, повече желязо от спанака и повече нива на бета-каротин от морковите. Той е един от най-добрите източници на антиоксиданти, тъй като е богат на каротеноиди като зеаксантин и бета-каротин. Антиоксидантите могат да се борят със свободните радикали, да засилят имунната система и да предотвратят свързаните с възрастта очни заболявания като дегенерация на макулата и катаракта.

8 незаменими аминокиселини

Също така съдържа 18 аминокиселини, от които 8 са незаменими. Основните аминокиселини не се произвеждат от организма и трябва да се набавят от храни. Витамини С, Е, А, В1, В2 и В6, основни мастни киселини като омега-3 и омега 6, 21 микроелементи като желязо, мед, цинк, селен, германий, фосфор и калций са налице в хималайските годжи плодове.

Твърди се, че тези плодове притежават антибактериални, противогъбични, противовъзпалителни и противоракови свойства. Каротеноидите, открити в хималайските годжи плодове, могат да намалят риска от дегенерация на макулата. А тя от своя страна може да причини трайна загуба на зрението при възрастните хора.

Друго проучване установява, че тези хранителни вещества могат да лекуват глаукома, която също причинява слепота. Диетичният прием на хималайски годжи плодове намалява вътреочното налягане в очите и това предотвратява загубата на ганглиозни клетки на ретината. Това е основен рисков фактор, който причинява глаукома. Диетичните антиоксиданти, открити в хималайските годжи плодове, предпазват тялото от свободните радикали, които засягат здравите клетки и увеличават риска от рак и сърдечни заболявания.

Бета-каротинът, лутеинът, ликопенът, селенът, витамините А, С и Е са основните антиоксиданти, които се намират в хималайските годжи плодове. Хималайските годжи плодове също могат да предпазят нервната система от увреждане на хомоцистеин. Това е една от причините за болестта на Алцхаймер. Годжи бери подобряват функционирането на мозъка и следователно намаляват риска от подобни заболявания.

Бананово смути
23.01.2021

СЪСТАВКИ за Бананово смути:

 • 1 среден до голям замразен банан
 • 1 супена лъжица бадемово масло (или фъстъчено масло)
 • 2 лъжици Superfood Mix 7 Banana Energy
 • 500 гр бадемово мляко (кисело мляко или обикновено мляко)
 • Сироп от агаве/стевия на вкус
 • Eкстракт от бадем (или екстракт от ванилия, но екстрактът от бадем дава на смутито бонбонeн привкус!)

УКАЗАНИЯ

Хвърлете всички съставки в блендер и пасирайте до гладка смес.

Изберате чаша и се насладете.

На порция:

 • 376 калории
 • 19 g мазнини (2 g наситени)
 • 48 g въглехидрати
 • 102 mg натрий
 • 10 g фибри
 • 9 g протеин
Back to Top